По-бързо зареждане на Windows 7 , 8.1 и 10 , използвайки Task Scheduler

По-бързо зареждане на Windows 7 , 8.1 и 10 , използвайки Task Scheduler Ускорение загрузки Windows 7 , 8.1 и 10 с помощью планировщика заданий В тази публикаця ще научите как да използвате Task Scheduler, за да организирате отложен старт на програми, които ст

Unified Extensible Firmware Interface UEFI

Това е едно бързо и бегло запознаване с UEFI, което е предназначено как да търсите информация ако не може да инсталирате Windows на Вашето UEFI базирано PC. Това е моя блог, а не новинарски, информационен сайт за това препоръчвам да следи