По-бързо зареждане на Windows 7 , 8.1 и 10 , използвайки Task Scheduler

По-бързо зареждане на Windows 7 , 8.1 и 10 , използвайки Task Scheduler

Ускорение загрузки Windows 7 , 8.1 и 10 с помощью планировщика заданий

В тази публикаця ще научите как да използвате Task Scheduler, за да организирате отложен старт на програми, които стартират с операционната система. С отлагане старта на приложения, които не са необходими в първите минути , е възможно да се постигне ускоряване на зареждането на ОС, като същевременно се запази удобството на автоматичното включване.
Разбира се това зависи от вашите потребности.

В Win 7 може да видите стартиращите се програми „win+r > msconfig“, а в по късните версии в „>task menager> startup.“

Сега тук излагам как да отложим старта на тези програми които не са ни необходими със стартирането на системата .

„Create Basic Task“ (Създаване на проста задача) в Task Scheduler

За пример ще избера „Skype“ – процедурата е почти същата за всички приложения .

Отворете Task Scheduler „Start > Search > Taskschd.msc“ или „Computer Management > Task Scheduler“
2
Аз препоръчвам да се сложат всички задачи, свързани с отложения старт в отделна папка.

С десния бутон щракнете върху „Task Scheduler Library“ , изберете от контекстното меню , „New Folder“ и задайте име за него – например „StartUp„. Тази папка ще съхранява отложени по време на стартиране приложения.
Create Basic Task..

След това щракнете с десния бутон върху новата папка и изберете „Create Basic Task..“ (Създаване на проста задача).
Ще видите първия екран на съветника .
Create Basic Task Wizard
Въведете Име за задачата и натиснете бутон „Next“.

Trigger
Изберете „When the computer status“ (При вход в системата) и натиснете бутон „Next“.

Action
В качество „Action“  изберете  „Start a program“ и натиснете бутон „Next“.

Start a Program
В „Start a program“ трябва да укажете пътя до изпълнимата програма. Използвайте бутона „Browse“ или въведете пътя ръчно, не забравяйте да се загради с кавички името ако то съдържа интервали.. Кликнете „Next“, за да продължите .

Finish
Уверете се, че параметрите на заданието са правилни. Поставете отметка в квадратчето, че е отговорен за откриването на свойствата на проблема, след което щракнете върху „Finish“. Ще бъде създадена задача, и веднага ще отвари своите свойства.

Skype Properties
Сега ще трябва да конфигурирате отложения старт на проблема. Щракнете върху раздела тригери, изберете „Edit“

Edit Trigger
Отметнете „Delay task for:“ и избираме време за отложен старт.

Ако трябва да отворите програмата, преди да стартира отложения старт, винаги можете да го направите – по подразбиране, планировчика няма да стартира програмата, ако една инстанция вече работи (тя може да се зададе в свойствата на задача в раздела General). След като конфигурирате опциите за стартиране, след което щракнете върху OK – задачата е готова.

По същия начин се създадат работни места за други програми, които искате да изпълните.

 

Е това е успех!

Вашият коментар